Wymagania do prowadzenia składu celnego

Skład celny jest każde miejsce, które zostanie zaakceptowane przez organy celne. Podmiot ten podlega jego kontroli i musi się podporządkować. Towary są tam składowane zgodnie z określonymi warunkami. Mogą one być przechowywane na czas nieokreślony, ale dla niektórych towarów organ celny może zażądać nadania przeznaczenia celnego jak przykładowo dopuszczenie do obrotu. Skład może być prywatny lub publiczny. Prywatny to taki skład celny, który jest przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Z publicznego może korzystać każdy, kto sprowadza towary. W tym wypadku wyznaczany jest czas na składowanie danego towaru.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego wydaje organ celny. Jeżeli skład celny jest prowadzony przez organy celne, to pozwolenie nie jest wymagane. Pozwolenie może być wydane dla osoby, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. Mogą być przechowywane towary wspólnotowe oraz nie wspólnotowe. Na towarach umieszczonych w składzie mogą być wykorzystywane działania mające na celu poprawienie ich wyglądu, jakości, zapewniające ich utrzymanie lub przygotowujące do wprowadzenia do obrotu. Towary mogą być czasowo wyprowadzone ze składu celnego, ale wymaga to pozwolenia od organów celnych. Określają one warunki, na jakich można dopuścić do takiej czynności.