Różnica między składem podatkowym a celnym

Czy skład podatkowy jest tym samym co, skład celny? Skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane lub mogą być wprowadzane lub wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Miejsce jest określane przez naczelnika urzędu celnego. Skład celny to każde miejsce, prowadzone przez osobę mieszkającą na terenie Unii, które podlega nadzorowi organu celnego oraz poddaje się jego kontroli. Skład podatkowy został wprowadzony w Polsce w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Celem składu podatkowego jest umożliwienie swobodnego przemieszczania wyrobów akcyzowych miedzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Nie występuje w tym przypadku obowiązek zapłaty podatku do momentu wprowadzenia go do obrotu towarowego. Aby prowadzić skład podatkowy wymagana jest zgoda naczelnika urzędu celnego. Jest ona wyznaczana na czas określony, nieprzekraczający trzech lat. Istnieje także możliwość wydania takiej zgody na czas nieokreślony. Zezwolenie jest wydane po spełnieniu określonych warunków określonych przez prawo, na pisemny wniosek danego podmiotu ubiegającego się o prowadzenie składu. Istnieją składy produkcyjne, magazynowe oraz produkcyjno-magazynowe.