Magazyn a skład celny: jakie są różnice?

Skład celny często może być mylony z magazynem czasowego składowania towarów. W obu przypadkach chodzi o pozostawienie towaru importowanego w danym miejscu. Składem może każde miejsce, które zostanie uznane przez organ celny i podporządkuje się jego kontroli. Miejsce takie podlega zasadą opisanym we Wspólnotowym Kodeksie Celnym i mogą tam być składowane towary z zagranicy. Magazyn celny to taki obiekt, gdzie czasowo przechowuje się towary do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Składane towary są umieszczane w magazynie na podstawie deklaracji skróconej lub innego dokumentu, który był wykorzystany w charakterze deklaracji.

Podstawową różnicą między składem a magazynem jest czas, w jakim dany towar może być składowany. W przypadku składu celnego czas jest nieograniczony, ale istnieją wyjątki. Organ celny może wyznaczyć termin, w jakim będzie nadane nowe przeznaczenie celne dla towaru. Może to być przykładowo dopuszczenie artykułów do obrotu lub ich uszlachetnienie. Magazyny czasowego składowania mają z góry narzucony czas składowania. Jest to dwadzieścia dni od daty założenia deklaracji skróconej. Termin można przedłużyć za zgodą Urzędu Celnego oraz na uzasadniony wniosek strony, która go składa.