Gdzie są składowane towary sprowadzone z zagranicy?

Aby uniknąć opłat celnych takich jak cło lub podatek VAT, zdarza się, że importerzy decydują się na wcześniejsze przechowanie towarów. Wykorzystywany do tego jest skład celny. Jest to takie miejsce, które podlega organowi celnemu i jest zależne od jego kontroli. Składem może być każdy podmiot, który otrzyma pozwolenie wydawane przez organy celne, a osoba prowadząca ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Składować towar może każda osoba, która jest związana zgłoszeniem umieszczenia towarów pod procedurą składu celnego. Obowiązki te można także zbyć na inną osobę.

altrans_magazyn

Towary, które można umieszczać w składzie celnym to towary wspólnotowe i nie wspólnotowe. Do tych pierwszych zalicza się takie artykuły, które posiadają odrębne przepisy wspólnotowe. Umieszczone w składzie celnym mają one możliwość na korzystanie ze środków, które są głównie stosowane przy wywożeniu towarów tego rodzaju z danego kraju. Produkty nie wspólnotowe podczas składowania nie mogą liczyć na środki polityki handlowej oraz należności przywozowe. Okres przebywania towarów pod procedurą składu celnego są nieograniczony, ale występują wyjątki od tej zasady. W takim przypadku organ celny wyznacza termin dla nadania nowego przeznaczenia celnego.