Czym jest skład celny?

magazyn

Skład celny to każde miejsce, które może zostać uznane przez organ celny i podporządkowuje się ich kontroli. Składuje się tam towary zgodnie z ustalonymi warunkami według Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Takie miejsce umożliwia składowanie towarów przywiezionych z zagranicy bez potrzeby płacenia zobowiązań celno-podatkowych. Przykładami takich opłat jest VAT i cło. Składowanie towarów to jedna z metod odsunięcia płatności za towary w czasie do momentu, kiedy będą one wprowadzone do obrotu na terytorium danego kraju. Jest to także metoda uniknięcia należności, jeżeli towary będą podlegały wywozowi z kraju, ale nie były dopuszczone do obrotu krajowego.

1-2

Importer, dzięki składowi celnemu, może pozwolić sobie na przywiezienie większej ilości towaru niż jest mu potrzebna do obrotu handlowego lub produkcji. Pozwoli mu to na wprowadzanie towaru małymi partiami do obrotu. Takie działanie pozwala mu na zapłacenie cła lub VAT-u za towary w momencie wprowadzenia go na rynek. Kolejnym powodem jest ubieganie się o różnego rodzaju dokumenty, które umożliwiają wprowadzenie towarów do obrotu. Ostatnim z powodów jest wykorzystanie czasu na metkowanie, przepakowanie towaru oraz można wywieść towar bez potrzeby płacenia podatku VAT oraz cła.