Wymagania do prowadzenia składu celnego

ziemia

Skład celny jest każde miejsce, które zostanie zaakceptowane przez organy celne. Podmiot ten podlega jego kontroli i musi się podporządkować. Towary są tam składowane zgodnie z określonymi warunkami. Mogą one być przechowywane na czas nieokreślony, ale dla niektórych towarów organ celny może zażądać nadania przeznaczenia celnego jak przykładowo dopuszczenie do obrotu. Skład może być prywatny lub publiczny. Prywatny to taki skład celny, który jest przeznaczony do składowania towarów przez prowadzącego skład. Z publicznego może korzystać każdy, kto sprowadza towary. W tym wypadku wyznaczany jest czas na składowanie danego towaru.

Pozwolenie na prowadzenie składu celnego wydaje organ celny. Jeżeli skład celny jest prowadzony przez organy celne, to pozwolenie nie jest wymagane. Pozwolenie może być wydane dla osoby, której siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej. Mogą być przechowywane towary wspólnotowe oraz nie wspólnotowe. Na towarach umieszczonych w składzie mogą być wykorzystywane działania mające na celu poprawienie ich wyglądu, jakości, zapewniające ich utrzymanie lub przygotowujące do wprowadzenia do obrotu. Towary mogą być czasowo wyprowadzone ze składu celnego, ale wymaga to pozwolenia od organów celnych. Określają one warunki, na jakich można dopuścić do takiej czynności.

Różnica między składem podatkowym a celnym

sklad-podatkowy

Czy skład podatkowy jest tym samym co, skład celny? Skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe mogą być produkowane, magazynowane, przeładowywane lub mogą być wprowadzane lub wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Miejsce jest określane przez naczelnika urzędu celnego. Skład celny to każde miejsce, prowadzone przez osobę mieszkającą na terenie Unii, które podlega nadzorowi organu celnego oraz poddaje się jego kontroli. Skład podatkowy został wprowadzony w Polsce w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.

Czytaj dalej

Magazyn a skład celny: jakie są różnice?

sklad-celny

Skład celny często może być mylony z magazynem czasowego składowania towarów. W obu przypadkach chodzi o pozostawienie towaru importowanego w danym miejscu. Składem może każde miejsce, które zostanie uznane przez organ celny i podporządkuje się jego kontroli. Miejsce takie podlega zasadą opisanym we Wspólnotowym Kodeksie Celnym i mogą tam być składowane towary z zagranicy. Magazyn celny to taki obiekt, gdzie czasowo przechowuje się towary do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Składane towary są umieszczane w magazynie na podstawie deklaracji skróconej lub innego dokumentu, który był wykorzystany w charakterze deklaracji.

Czytaj dalej

Gdzie są składowane towary sprowadzone z zagranicy?

acc932cc_large

Aby uniknąć opłat celnych takich jak cło lub podatek VAT, zdarza się, że importerzy decydują się na wcześniejsze przechowanie towarów. Wykorzystywany do tego jest skład celny. Jest to takie miejsce, które podlega organowi celnemu i jest zależne od jego kontroli. Składem może być każdy podmiot, który otrzyma pozwolenie wydawane przez organy celne, a osoba prowadząca ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Składować towar może każda osoba, która jest związana zgłoszeniem umieszczenia towarów pod procedurą składu celnego. Obowiązki te można także zbyć na inną osobę.

Czytaj dalej

Czym jest skład celny?

_003

Skład celny to każde miejsce, które może zostać uznane przez organ celny i podporządkowuje się ich kontroli. Składuje się tam towary zgodnie z ustalonymi warunkami według Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Takie miejsce umożliwia składowanie towarów przywiezionych z zagranicy bez potrzeby płacenia zobowiązań celno-podatkowych. Przykładami takich opłat jest VAT i cło. Składowanie towarów to jedna z metod odsunięcia płatności za towary w czasie do momentu, kiedy będą one wprowadzone do obrotu na terytorium danego kraju. Jest to także metoda uniknięcia należności, jeżeli towary będą podlegały wywozowi z kraju, ale nie były dopuszczone do obrotu krajowego.

Czytaj dalej